Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JSQ / In the current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 23:1 (2016)

  • Matthew Goldstone, "Rebuke and the Self-Acknowledged Limits of Rabbinic Authority," 1-21 (abstract)
  • Jonathan A. Pomeranz, "'Seven Pits for the Good Man': Torah and Popular Wisdom in Rabbinic Babylonia," 22-46 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: