Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 109:3 (2016)

  • Nicholas Baker-Brian, "“Putrid Boils and Sores, and Burning Wounds in the Body”: The Valorization of Health and Illness in Late Antique Manichaeism," 442-466 (abstract)
  • Matthew Thiessen, "The Many for One or One for the Many? Reading Mark 10:45 in the Roman Empire," 447-466 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: