Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Nava Neriya-Cohen, "The Reflective Passages as the Core of Qoheleth: Content and Structural Analysis"

Δεν υπάρχουν σχόλια: