Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Ένα άρθρο για τη λειτουργική μετάφραση της Βίβλου / An article on the liturgical translation of the Bible

Revue théologique de Louvain 46:3 (2015)

Jean-Marie Auwers, "La Traduction liturgique de la Bible," 399-421 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: