Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 66:2 (2015)

  • Max Botner, "How Do the Seeds Land? A Note on EIΣ Ayton in Mark 1:10," 547-552 (abstract)
  • Frederick C. Klawiter, "‘Living Water’ and Sanguinary Witness: John 19:34 and Martyrs of the Second and Early Third Century," 553-573 (abstract)
  • J. K. Elliott, " Recent Work on the Greek Manuscripts of Revelation and the Consequences for the Kurzgefasste Liste," 574-584 (abstract)
  • Callie Callon, "A Re-examination of Ignatius’ Use of the Term ‘Leopards’," 585-595 (abstract)
  • Christophe Guignard, "The Original Language of the Muratorian Fragment," 596-624 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: