Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Marginalia: New Light from an Old Source: Cyril and Scripture

Στην έγκριτη ιστοσελίδα βιβλιοκρισιών Marginalia έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία του Michael Cameron για τη χρήση της Αγίας Γραφής από τον Κύριλλο Αλεξανδρείας στη διατύπωση της τριαδολογίας του:

Δεν υπάρχουν σχόλια: