Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 45:4 (2015)

  • David J. Zucker and Moshe Reiss, "Righting and Rewriting Genesis 38: Tamar and Judah in the Pseudepigrapha," 195-201 (abstract)
  • John J. Pilch, "Proverbs in Middle East North Africa (MENA) Cultural Context," 202-214 (abstract)
  • Nina L. Collins, "Healing and Saving Life from Starvation, Mark 2:23-26, 28, Luke 6:1-5 & 
  • Matthew 12:1-8: The Sources and Historicity of the Galilean Event," 215-229 (abstract)
  • Brian Schmisek, "The 'Spiritual Body' as Oxymoron in 1 Corinthians 15:44," 230-238 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: