Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του StR / In the current issue of StR

Studies in Religion / Sciences Religieuses 44:3 (2015)

  • Annette Yoshiko Reed, "Christian Origins and Religious Studies," 307-319 (abstract)
  • Meredith J.C. Warren, "‘My heart poured forth understanding’: 4 Ezra’s Fiery Cup as Hierophagic Consumption," 320-333 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: