Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:2 (2015)

Gert J. Steyn, "The text form of LXX Genesis 28:12 by Philo of Alexandria and in the Jesus-Logion of John 1:51"

Δεν υπάρχουν σχόλια: