Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του BibSac / The current issue of BibSac

Bibliotheca Sacra 172/689 (2015)

  • J. Scott Horrell, "Translating 'Son of God' for Muslim Contexts, Part 1: Tensions and the Witness of Scripture," 268-285
  • Randy L. McCracken, "How Many Sons did Absalom have? Intentional Ambiguity as Literary Art, " 286-298
  • J. Lanier Burns, "John 14:1-27: The Comfort of God's Presence," 299-315 
  • Sandra L. Glahn, "The Identity of Artemis in First-Century Ephesus," 316-334  
  • James E. Allman, "To Propitiate or to Expiate?," 335-355 

Δεν υπάρχουν σχόλια: