Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Τα παιδιά στα ευαγγέλια / Children in the Gospels

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο της Sharon Betsworth για την παρουσία των παιδιών στις ιστορίες των ευαγγελίων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: