Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 126/12 (2015)

  • Roger Ryan, "Three Tales of Three Cities in the Book of Judges," 578-585 (abstract)
  • Benjamin J. M. Johnson, "A Nazorean and a Nazirite: Jesus and Samson in Matthew 1-2," 586-592 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: