Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του OFo / Articles of biblical interest in the current issue of OFo

Orthodoxes Forum 29:1 (2015)

  • Charalampos Atmatzides, "Gregor Palamas und die Theorie über das wahre Licht und dessen Begründung von der Heiligen Schrift : das Beispiel des 2 Kor 4,4.6,''  5-20
  • Konstantinos Nikolakopulos, "Ausgewählte Aspekte der paulinischen Theologie am Beispiel des 2. Korintherbriefes," 21-26
  • Mircea Basarab, "Die antiochenische Theoria, eine biblische Hermeneutik," 27-39

Δεν υπάρχουν σχόλια: