Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)

Christoph W. Stenschke, "The leadership challenges of Paul's collection for the saints in Jerusalem: Part I: Overcoming the obstacles on the side of the Gentile Christian donors"

Δεν υπάρχουν σχόλια: