Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Ένα άρθρο για τον γνωστικισμό στο τρέχον τεύχος του Numen / An article on Gnosticism in the current issue of Numen

Numen 62:4 (2015)

Thomas Gaston, "The Egyptian Background of Gnostic Mythology," 389-407 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: