Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ένα νέο εγχειρίδιο για τα απόκρυφα / A new handbook on Christian apocrypha

Από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press κυκλοφόρησε ένας νέος τόμος σχετικά με τα αρχαία χριστιανικά απόκρυφα. Παρουσιάζει και συζητά τα σημαντικότερα εξ αυτών, όπως το Ευαγγέλιο του Θωμά, της Μαρίας και του Πέτρου, απόκρυφες επιστολές που αποδίδονται στον Παύλο, τον Πέτρο και στον Ιησού καθώς και απόκρυφες Πράξεις και Αποκαλύψεις. Στο πρώτο μέρος  παρουσιάζονται εισαγωγικά θέματα σχετικά με αυτά τα κείμενα και στο δεύτερο ζητήματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών των κειμένων, όπως η αξία τους στη μελέτη του ιστορικού Ιησού, των θεολογικών συζητήσεων και τάσεων του αρχέγονου Χριστιανισμού. Τέλος, ορισμένες μελέτες πραγματεύονται το ζήτημα του αναγνωστικού κοινού τέτοιων κειμένων στην αρχαιότητα, το ρόλο τους στην χριστιανική πνευματικότητα καθώς και τη θέση του στο σύγχρονο λαϊκό σύγχρονο πολιτισμό και στις σύγχρονες θεολογικές συζητήσεις.  

Andrew Gregory / Christopher Tuckett / Tobias Nicklas /Joseph Verheyden, The Oxford Handbook of Early Christian Apocrypha (Oxford Handbooks in Religion and Theology), Οxford University Press 2015
496 pages 
£95.00

Περιεχόμενα
Part I: Introduction and overview
1: Christopher Tuckett: Introduction
2: Jörg Frey: Texts About Jesus: Non-canonical Gospels and Related Literature
3: Charlotte Touati and Claire Clivaz: Apocryphal Texts About Other Characters in the Canonical Gospels
4: Richard Pervo: Narratives About the Apostles: Non-canonical Acts and Related Literature
5: Andrew Gregory: Non-canonical Epistles and Related Literature
6: Richard Bauckham: Non-canonical Apocalypses and Prophetic Works
Part II: Key Issues and Themes
7: Tobias Nicklas: The Influence of Jewish Scriptures on Early Christian Apocrypha
8: L. W. Hurtado: Who Read Early Christian Apocrypha?
9: Jens Schröter: The Formation of the New Testament Canon and Early Christian Apocrypha
10: François Bovon: 'Useful for the Soul': Christian Apocrypha and Christian Spirituality
11: Pheme Perkins: Christology and Soteriology in Apocryphal Gospels
12: Paul Foster: Christology and Soteriology in Apocryphal Acts and Apocalypses
13: Stephen J. Patterson: The Gospel of Thomas and the Historical Jesus
14: Simon Gathercole: Other Apocryphal Gospels and the Historical Jesus
15: J. K. Elliott: Christian Apocrypha and the Developing Role of Mary
16: Robin M. Jensen: The Apocryphal Mary in Early Christian Art
17: Richard I. Pervo: The Role of the Apostles
18: Petri Luomanen: Judaism and Anti-Judaism in Early Christian Apocrypha
19: Outi Lehtipuu: Eschatology and the Fate of the Dead in Early Christian Apocrypha
20: Harald Buchinger: Liturgy and Early Christian Apocrypha
21: Candida R. Moss: Roman Imperialism: The Political Context of Early Christian Apocrypha
22: Judith Hartenstein: Encratism, Asceticism, and The Construction of Gender and Sexual Identity in Apocryphal Gospels
23: Yves Tissot: Encratism and the Apocryphal Acts
24: Tony Burke: Early Christian Apocrypha in Popular Culture
25: Tony Burke: Early Christian Apocrypha in Contemporary Theological Discourse

Δεν υπάρχουν σχόλια: