Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Yitzhaq Feder, "Behind the Scenes of a Priestly Polemic: Leviticus 14 and its Extra-Biblical Parallels"

Δεν υπάρχουν σχόλια: