Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

RSR: Παλαιότερα άρθρα ελεύθερα στο διαδίκτυο / RSR: older articles free online

Το περιοδικό Recherches de Science Religieuse δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά παλαιότερων άρθρων του. Από τον κατάλογο επιλέγω όσα έχουν σχέση με τη θεματική του ιστολογίου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: