Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Βιβλιοκρισία του νέου τόμου των επιγραφών των Φιλίππων / Review of the new collection of the Philippi inscriptions

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Bryn Mawr Classical Reviews δημοσιεύεται η βιβλιοπαρουσίαση της νέας έκδοσης των επιγραφών που βρέθηκαν στην ίδια την πόλη των Φιλίππων. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μέρος του δεύτερου τόμου μίας σειράς στην οποία θα δημοσιευθούν οι επιγραφές από την αποικία των Φιλίππων και την περιοχή τους: ο πρώτος τόμος θα αφορά στις επιγραφές της ελληνιστικής περιόδου (CIPh I), το δεύτερο μέρος του δεύτερου τόμου τις αναθηματικές (CIPh II.2) και το τρίτο τις ταφικές (CIPh II.3), ενώ ο τρίτος τόμος θα περιέχει τις επιγραφές της Βυζαντινής περιόδου (CIPh III). Ο υπό συζήτηση τόμος περιέχει επιγραφές που αφορούν στη δημόσια ζωή της αποικίας και στους αυτοκράτορες. Ο τόμος κι όσοι θα ακολουθήσουν έρχονται να συμπληρώσουν τη σημαντική προσπάθεια του P. Pilhofer, ο οποίος πρώτος συγκέντρωσε και δημοσίευσε τις επιγραφές της αποικίας. Στη νέα αυτή έκδοση γίνεται εκτενέστατος σχολιασμός και προτείνονται νέες αναγνώσεις παλαιότερων επιγραφών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα της βιβλιοκρισίας, Αθανάσιο Ριζάκη, πρόκειται για ένα εξαιρετικό πόνημα που υπόσχεται πολλά για τους τόμους που θα ακολουθήσουν:


Δεν υπάρχουν σχόλια: