Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ETR / An article of biblical interest in the current issue of ETR

Etudes théologiques et religieuses 95:2 (2015)

Samuel Benetreau, "Le symbolisme dans l'Épître aux Hébreux. Images et métaphores" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: