Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

H ιστορία της πρόσληψης: ορισμός και προοπτικές / History of reception: definition and prospects

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο William John Lyons δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον κείμενο σχετικά με τον ορισμό και το μέλλον της ιστορίας της πρόσληψης. Να σημειωθεί ότι η ιστορία της πρόσληψης αποτελεί έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα κλάδο της ιστορίας της ερμηνείας του βιβλικού κειμένου, το μεθοδολογικό όμως πλαίσιο και η εφαρμογή της έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις μεταξύ των ερευνητών (παραπέμπω εδώ στα δύο κείμενα που δημοσιεύθηκαν στα προηγούμενα χρόνια στο περιοδικό Relegere, του James Crossley, "An Immodest Proposal for Biblical Studies" [2012] και του L. Hurtado, "On Diversity, Competence, and Coherence in New Testament Studies: A Modest Response to Crossley's 'Immodest' Proposal" [2012]): 

Δεν υπάρχουν σχόλια: