Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 45:3 (2015)

  • David M. Bossman, "Failure Is the Mother of Success," 130
  • Johnny Miles, "Reading Esther as Heroine: Persian Banquets, Ethnic Cleansing, and Identity Crisis," 131-143 (abstract)
  • Esther Miquel, "The Impatient Jesus and the Fig Tree: Marcan Disguised Discourse against the Temple," 144-154 (abstract)
  • Simon J. Joseph, "Redescribing the Resurrection: Beyond the Methodological Impasse?," 155-173 (abstract)
  • Fergus J. King, "Revelation 21:1–22:5. An Early Christian Locus Amoenus?," 174-193 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: