Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Στο τρέχον τεύχος του HTR / The current issue fo HTR

Harvard Theological Review 108:3 (2015)
  • Edmon L. Gallagher, "Why did Jerome Translate Tobit and Judith?,"356-375 (abstract)
  • Benjamin D. Sommer, "Nature, Revelation, and Grace in Psalm 19: Towards a Theological Reading of Scripture," 376-401 (abstract)
  • Steven Weitzman, "Absent but Accounted for: A New Approach to the Copper Scroll," 423-447 (abstract)
  • Moshe Blidstein, "How Many Pigs Were on Noah's Ark? An Exegetical Encounter on the Nature of Impurity," 488-470 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: