Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 22:2 (2015)

  • Joseph Yellin, "A Commentary on Two Scientific Studies of the ruma (רומא) Jar from Qumran," 147-161 (abstract)
  • Shem Miller, "The Oral-Written Textuality of Stichographic Poetry in the Dead Sea Scrolls," 162-188 (abstract)
  • C. L. Seow, "Text Critical Notes on 4QJoba," 189-201 (abstract)
  • Eshbal Ratzon, "Methodological Issues concerning the Astronomy of Qumran," 202-209 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: