Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

O P. van der Horst για τις προσευχές της συναγωγής / P. van der Horst on the synagogal prayers

Στη γνωστή σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του Pieter van der Horst, ομότιμου καθ. του Παν/μίου της Ουτρέχτης σχετικά με τις προσευχές της συναγωγής και τις πιθανές φιλοσοφικές επιδράσεις σε αυτά.  Ως κείμενα αναφοράς ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις έξι προσευχές που διασώζονται στις Αποστολικές Διαταγές 7:33-38 κι οι οποίες σήμερα θεωρούνται χριστιανικές επεξεργασίες των επτά προσευχών για την ευλογία του Σαββάτου. O van der Horst εξετάζει τις πιθανές επιδράσεις της ελληνικής φιλοσοφικές σκέψης στις συγκεκριμένες προσευχές κι υποστηρίζει, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα να οφείλονται εδώ στη χριστιανική επεξεργασία των κειμένων, ότι υπήρχαν στο ιουδαϊκό πρωτότυπο. Κάτι τέτοιο μαρτυρεί την έντονη επίδραση της ελληνορωμαϊκής κουλτούρας στον Ιουδαϊσμό της εποχής αμέσως μετά την καταστροφή του Ναού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: