Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού περιεχομένου στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Anneke Viljoen, "The structuring considerations of a Ricoeurian hermeneutic employed in a reading of Proverbs 14:2"

Δεν υπάρχουν σχόλια: