Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 10 (2014)

James M. Petitfils, "Martial Moses in Flavian Rome: Josephus's Antiquities 2-4 and Exemplary Roman Leadership"

Δεν υπάρχουν σχόλια: