Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 71:1 (2015)

Llewellyn Howes, "‘Cut in two’, Part 1: Exposing the Seam in Q 12:42−46"

Δεν υπάρχουν σχόλια: