Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Δυο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE/ Two new articles of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 36:1 (2015)Δεν υπάρχουν σχόλια: