Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

Bradley M. Trout, "The nature of the law’s fulfilment in Matthew 5:17: An exegetical and theological study"

Δεν υπάρχουν σχόλια: