Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:2 (2015)

Francois P. Viljoen, "Matthew and the Torah in Jewish society"

Δεν υπάρχουν σχόλια: