Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Ένας νέος τόμος για τη βιβλική λεξικολογία / A new volume on biblical lexicology

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ένας νέος συλλογικός τόμος με μελέτες σχετικά με την βιβλική λεξικολογία. Σύμφωνα με την σύντομη περιγραφή στη σχετική σελίδα του εκδοτικού οίκου σκοπός των επιμέρους αυτών μελετών είναι η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της μελέτης των λέξεων και της μελέτης των κειμένων. Για αυτό χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την εβραϊκή Βίβλο και τη μετάφραση των Ο΄. Μεταξύ των άλλων στις μελέτες του τόμου εξετάζονται θέματα ετυμολογίας, σημασιολογίας, ιστορίας των λέξεων, νεολογισμοί και άλλα. 

Eberhard Bons / Jan Joosten / Regine Hunziker-Rodewald  (eds.) -in collab. with Romina Vergari, Biblical Lexicology: Hebrew and Greek. Semantics – Exegesis – Translation (BZAW 443), de Guyter, Berlin 2015
ISBN: x + 393 pp.
€ 129.95

Δεν υπάρχουν σχόλια: