Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Trivium: Ανατολικές λατρείες στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία / Trivium: Oriental cults in the Roman empire

Trivium 4 (2009)

Les « religions orientales » dans le monde grec et romain / Die »orientalischen Religionen« in der griechischen und römischen Welt

Δεν υπάρχουν σχόλια: