Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ITQ / A new article of biblical interest in the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 80:1 (2015)

Glenn B. Siniscalchi, "Maurice Casey on the Resurrection and Bereavement Experiences," 19-29 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: