Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Communio / Three articles of biblical interest in the current issue of Communio

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Internationale Katholische Zeitschrift: Communio 44:1 (2015) είναι αφιερωμένο στην εικόνα του Θεού ως Πατέρα. Μεταξύ των άλλων δημοσιεύονται και δύο βιβλικού ενδιαφέροντος άρθρα. Το ένα μάλιστα, του Ludger Schwienhorst-Schönberger, είναι ολόκληρο ελεύθερο στο διαδίκτυο:
  • Ludger Schwienhorst-Schönberger, "Gott als Mutter?"
  • Reinhold Schneider, "«Das Vaterunser» – wiedergelesen"
  • Margaretha Gruber, "Annäherungen an den Gebetsglauben Jesu. Lesespuren im Markusevangelium"

Δεν υπάρχουν σχόλια: