Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Οι ανασκαφές στο Kh. el-Maqatir και η πόλη Εφραίμ / The Kh. el-Maqatir excavations and the location of Ephraim

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί η έκθεση για τις ανασκαφές στο Kh. el-Maqatir κατά το έτος 2014 και προτείνεται μία νέα τοποθεσία για την πόλη Εφραίμ:

2014 Excavations at Kh. el-Maqatir: A Proposed New Location for the Ai of Joshua 7–8 and Ephraim of John 11:53-54

Δεν υπάρχουν σχόλια: