Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ThB / An article of biblical interest in the current ThB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Beiträge 44:5 (2013) δημοσιεύεται και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Folker Siegert, "Die 'vierte Suche' nach dem historischen Jesus: zur Einbeziehung des Johannesevangeliums in die Jesusforschung", 525-536

Δεν υπάρχουν σχόλια: