Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Mία ενδιαφέρουσα ανακάλυψη από την πόλη του Δαυίδ / An interesting discovery in the City of David

Φωτο 1: Η επιγραφή -ryhu bn bnh
Από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ ανακοινώθηκε το εύρημα μίας αποσπασματικής επιγραφής επάνω σε κομμάτι αγγείου που διασώζει το θεοφόρο όνομα: "...ריהו בן בניה" - ryhu bn bnh (βλ. φωτο 1). Η επιγραφή σύμφωνα με τους αρχαιολόγους Joe Uziel και Nahson Zanton, που την έφεραν στο φως, χρονολογείται μεταξύ του 8ου και του 7ου αι. μ.Χ., δηλαδή κάπου μεταξύ της βασιλείας του Εζεκία και της καταστροφής του Ναού στα χρόνια του Σεδεκία. 
Το εύρημα θεωρείται σημαντικό, γιατί προσφέρει μία επιπλέον πληροφορία για την προσωπογραφία της Ιερουσαλήμ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και γιατί διασώζει έναν τύπο ονόματος (με το θεοφόρο συνθετικό -yhu), ο οποίος μας είναι γνωστός από βιβλικά κείμενα που αναφέρονται στην ίδια εποχή. 
Το δελτίο τύπου κάνει μία σύνδεση της επιγραφής με τον Ιααζιήλ, γιο του Ζαχαρία, γιο του Βενάια (Β΄ Παραλ 20, 14), καθώς το όνομα Benaiah εμφανίζεται στην επιγραφή και το δεύτερο μέρος του αποσπασματικά σωζόμενου ονόματος -ryhu παραπέμπει σε θεοφόρα ονόματα όπως στο Ζαχαρίας. Μολονότι η υπόθεση είναι ελκυστική κατά τη γνώμη μου η κατάσταση της επιγραφής όπως και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια ονόματα της εποχής φαίνεται να μην καθιστά αναγκαστική μια τέτοια ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι ένα ενδιαφέρο
Φωτο 2: Τα άλλα ευρήματα από το ίδιο στρώμα ανασκαφής
(εποχή πρώτου Ναού)
ν εύρημα που συμπληρώνει κι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα ευρήματα που βρέθηκαν μαζί του (βλ. φωτο 2), μία ψηφίδα στο μωσαϊκό της ιστορίας της πόλης του Δαυίδ κατά την περίοδο του Πρώτου Ναού. 
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε στον παρακάτω τίτλο: 


(Οι φωτογραφίες είναι της Clara Amit και προέρχονται από το ίδιο δημοσίευμα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: