Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Ashdod: μέρος της οχύρωσης της εποχής του Σιδήρου / Ashdod: part of the Iron Age fortifications

Στην πόλη Ashdod-Yam, νότια του Tel Aviv, αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Tel Aviv εντόπισαν τμήμα της οχύρωσης της πόλης που χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ., ένα τοίχο από πλίνθους (φωτο) με πλάτος 12 πόδια και ύψος 15. Ο τοίχος καλύπτεται από στρώματα λάσπης και άμμου.
Σκοπός των τειχών ήταν να προστατεύσει το τεχνητό λιμάνι της ασσυριακής πόλης. Η οχύρωση κατασκευάστηκε στην περίοδο που οι Ασσύριοι κυριαρχούσαν στην ΝΑ λεκάνη της Μεσογείου, σε μέρος της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα κατά το τέλος του 8ου αιώνα, ο Yamani, βασιλιάς της Ashdod, επαναστάτησε εναντίον των Ασσυρίων με αποτέλεσμα η πόλη των Φιλισταίων να καταστραφεί. Τότε η πόλη μεταφέρθηκε στην Ashdod-Yam, όπου βρέθηκε η οχύρωση. Είναι πιθανόν το εύρημα να συνδέεται με αυτά τα γεγονότα. 
Αργότερα αφού το οχυρό εγκαταλείφθηκε κτίσθηκαν καινούργια κτίρια, τα οποία όμως καταστράφηκαν κάπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα ερείπια κτιρίων της 4ου-2ου αι. π.Χ. 

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ενδεικτικά εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: