Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Ο τιμητικός τόμος για τον Michael Theobald / FS for Michael Theobald

Από τον εκδοτικό οίκο Herder κυκλοφόρησε ο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή της Καινής Διαθήκης Michael Theobald με μελέτες οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο που οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αξιοποίησαν την παράδοση του Ιησού για να απαντήσουν στις προκλήσεις και τις ανάγκες των κοινοτήτων τους: 

Aneignung durch Transformation : Beiträge zur Analyse von Überlieferungsprozessen im frühen Christentum ; Festschrift für Michael Theobald,  Freiburg /Basel / Wien : Herder 2013
ISBN: 978-3-451-30774-4
68 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
 • Christoph Heil, "Die Missionsinstruktion in Q 10,2-16 : Transformationen der Jesusüberlieferung im Spruchevangelium Q", 25-55
 • Hans U. Weidemann, "'Dies ist mein Bundesblut' (Mk 14,24): die markinische Abendmahlserzählung als Beispiel für liturgisch beeinflusste Transformationsprozesse", 56-98
 • Martin Ebner, "Ein Skandal! Oder Weichenstellungen für eine notwendige Umkehr: Rezeptionsästhetische Lektüre von Mt 18, 1-20", 99-125
 • Michael Reichardt, "'Ich bin es' ... 'das Brot des Lebens' (Mk 6,50; Joh 5,20.35): von den absoluten synoptischen zu den prädikativen johanneischen Ich-bin-Worten", 126-153
 • Jean Zumstein, "'Gott ist Liebe'", 154-168
 • Wilfried Eisele, "David als Zeuge der Auferstehung Jesu: Rhetorik und Schriftgebrauch in der lukanischen Pfingsterzählung (Apg 2,1-41)", 169-208
 • Knut Backhaus, "Transformation durch Humor: die Komödisierung von Tradition in der Apostelgeschichte", 209-240
 • Thomas Schmeller, "Kreuz und Kraft: Apostolisches Durchsetzungsvermögen nach 1 und 2 Kor", 241-263
 • Thomas Söding, "Befreiung vom Bösen : Tradition und Transformation im Galaterbrief", 264-297
 • Rudolf Hoppe, "Der 2 Thess als 'Paulus'-Brief: Überlegungen zur Rezeption des 1 Thess durch den "Paulus" des 2 Thess", 298-317
 • Gerd Häfner, "Von echter zu Inszenierter Kommunikation : die Transformation paulinischer Briefschlüsse in den Pastoralbriefen", 318-338
 • Otfried Hofius, "Das kirchliche Amt der Verkündigung bei Paulus in den Deuteropaulinen", 339-357
 • Rainer Kampling, "Und so kam Paulus unter die Antisemiten : Transformation des Verstehens in der Auslegung von 1 Thess 2,14-16 im 19. Jahrhundert", 358-376
 • Walter Groß, "Wer dominiert? : methodische Probleme mit neutestamentlichen Rezeptionen alttestamentlicher Texte", 377-394
 • Tobias Nicklas, "Die Gottverlassenheit des Gottessohnes : Funktionen von Psalm 22/21 LXX in frühchristlichen Auseinandersetzungen mit der Passion Jesu", 395-415
 • Marlis Gielen, "Der Polykarpbrief und der 1. Petrusbrief : Versuch einer Neubestimmung ihres literarischen Verhältnisses", 416-446
 • Hubert Frankenmölle, "Offenbarung "als einmalig-abgegrenzte und objektivierte Wirklichkeit" : Bibeltheologische-hermeneutische Reflexionen zur "Transformation" von Wahrheit bei der Lektüre neutestamentlicher Schriften",447-482
 • Christoph Theobald, "Tradition als kreativer Prozesss : eine fundamentaltheologische Herausforderung", 483-508
 • Karl Lehman, "Von der Schriftwerdung des Wortes Gottes : Besinnung rund um das Wort Tradition", 509-524
 • Michael Theobald, "Thematische Bibliographie", 527-538

Δεν υπάρχουν σχόλια: