Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Στο τρέχον τεύχος του RB / In the current issue of RB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue biblique 120:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Shay Bar / Oren Cohen / Adam Zertal, "New aspects of the Intermediate Bronze Age (IB/MBI/EBIV)", 161-181
  • Etiénne Nodet, "Évangiles: de Jean à Marc", 182-219
  • Agnès Canh Tuyet Nguyen Thi, "La destinée de l'homme chez Qohelet", 220-239
  • Paolo Garuti, "Storie di re, di Libri e di Fuoco", 240-266
  • Étienne Nodet, "Galiléens (Lc 13,1 ...). Notes philologiques", 267-276

Δεν υπάρχουν σχόλια: