Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Ενδιαφέροντες βιβλιογραφικοί κατάλογοι / Some interesting bibliographies

Στην ιστοσελίδα Οxford Bibliographies ο ενδιαφερόμενος ερευνητής μπορεί να βρει ενδιαφέροντες βιβλιογραφικούς καταλόγους για διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε τους καταλόγους για τα βιβλικά κείμενα, για τις ιουδαϊκές σπουδές (υπό κατασκευή) και για την επιγραφική (ελληνική και λατινική).

Δεν υπάρχουν σχόλια: