Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Κοινωνικό φύλο, μύθοι και ιστορία / Gender, myths and history

Ο 4ος τόμος της σειράς Cliohworld-Cliohres Isha Reader είναι αφιερωμένος σε θέματα φύλου και φέρει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο Myths, Heroes: Gender and Identities. Για να διαβάσετε τις μελέτες που φιλοξενούνται σε αυτόν πατήστε στον παραπάνω τίτλο του τόμου.

(Πηγή: History of the Ancient World)

Δεν υπάρχουν σχόλια: