Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον KuI / Artcles of biblical interest in the current KuI

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Kirche und Israel 27:1 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Ekkehard W. Stegemann, "'Kritischer müssen mir die Historisch-Kritischen sein!' : Karl Barth als Exeget in der zweiten Auflage des Römerbriefs", 3-17 
  • Barbara Schmitz, "Der Mensch als "Krone der Schöpfung" : anthropologische Konzepte im Spannungsfeld von alttestamentlicher Theologie und moderner Rezeption", 18-32
  •  Uwe F. Bauer, "'Ort' als Metapher für Gott", 49-51 
  • Gabrielle Oberhänsli-Widmer, "Die Tierapokalypse des äthiopischen Henoch-Buches : ein Wurf antiker Geschichtsschreibung", 54-68

Δεν υπάρχουν σχόλια: