Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Αρχή της Ινδίκτου - Ορθόδοξη Ημέρα Προσευχής για το Περιβάλλον / 1st September - Orthodox Day of Prayer for the Environment

Αρχή της Ινδίκτου σήμερα και Ορθόδοξη Μέρα Προσευχής για το Περιβάλλον.

 "... το οικολογικό πρόβλημα της εποχής μας απαιτεί μία ριζική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο· απαιτεί μία διαφορετική ερμηνεία της ύλης και του κόσμου· έναν άλλο τρόπο αντίληψης της φύσης από τον άνθρωπο και μία διαφορετική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αποκτούμε και χρησιμοποιούμε τα υλικά μας αγαθά." 
 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: