Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / Two articles of biblical interest in the current issue of ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 77:1 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
  • Rüdiger Liwak, "Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch : 4: Intertextualität und Rezeption", 1-53 
  • Michael Tilly, "Antikes Judentum und frühes Christentum 1998-2010", 54-87

Δεν υπάρχουν σχόλια: