Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ιστορικός Ιησούς και μετα(υπέρ)νεωτερικότητα / Historical Jesus and post(ultra)modernism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του Anthony LeDonne σχετικά τη μεταμοντέρνα (ή όπως ο ίδιος την ονομάζει υπερ-μοντέρνα) θεώρηση του ιστορικού Ιησού, την οποία υιοθετεί στο νέο του βιβλίο, Historical Jesus. Για να διαβάσετε το κείμενό του πατήστε στον τίτλο στη συνέχεια.

Αnthony LeDonne, "The Condition of Ultra-Modernity in my Historical Jesus"

Επιπλέον ο  James F. McGrath  έχει αναρτήσει μία σύντομη βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου του LeDonne στο ιστολόγιό του Exploring Our Matrix

Δεν υπάρχουν σχόλια: