Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Εκλογή και λαός του Θεού στα Ρωμ 9-11 / Election and the People of God in Rom 9-11

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Ecumenical Review 64:1 (2012) δημοσιεύεται ένα κείμενό μου για την ιδέα της εκλογής και του εκλεκτού λαού του Θεού, όπως αυτή απαντά στα βιβλικά κείμενα και κυρίως στα Ρωμ 9-11:

Ε. Tsalampouni, "'Election' and the 'People of God': An Orthodox Theological Perspective", 14-26

Δεν υπάρχουν σχόλια: