Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Tα βάσανα των αντιγραφέων / The troubles of the scribes

Μέσω του ιστολογίου Evangelical Textual Criticism πληροφορούμαστε για το ενδιαφέρον δημοσίευμα της Maria Popova στην ιστοσελίδα brain pickings, όπου καταγράφονται σημειώσεις των αντιγραφέων γραμμένες στα περιθώρια των χειρογράφων. Πραγματικά απολαυστικά. Ταυτόχρονα όμως επιτρέπουν στο σύγχρονο αναγνώστη τους να ρίξει μια ματιά στη ζωή αυτών των ανώνυμων αντιγραφέων που μας άφησαν μία τόσο πολύτιμη κληρονομιά χειρογράφων.

Oh, My Hand: Complaints Medieval Monks Scribbled in the Margins of Illuminated Manuscripts

Δεν υπάρχουν σχόλια: