Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Graphé / In the current issue of Graphé

To τρέχον τεύχος του περιοδικού Graphé 21 (2012) είναι αφιερωμένο στην Βαβέλ:
 • Catherine Vialle, "Babel ou la dispersion (Gn 11,1-9)", 13-24
 • Corin Braga, "La montagne cosmique, la ziggourat et la Tour de Babel", 25-43
 • Yoav Lévy, "Le récit de la Tour de Babel dans les sources rabbiniques anciennes",  45-60
 • Mickaël Ribreau, "La Tour de Babel, image de la cité terrestre ("Cité de Dieu", XVI,4-11) : l'interprétation augustinienne et ses précédents",  61-75
 • Marie M. Castellani, "Tour de puissance et tour d'orgueil, imaginaire de la Tour de Babel dans la littérature médiévale",   77-92
 • Jean P. Deremble, "Les images médiévales de la Tour de Babel, principes de lecture visuelle, entre valeurs positives et négatives",  93-108
 • Jean L. Blaquart, "La Tour de Babel : le renversement d'une construction théologique", 109-123
 • Sylvain Angiboust, "La Babel future : présence littérale et métaphorique de la Tour de Babel dans "Metropolis" de Fritz Lang (1927)",  125-140
 • Évelyne Frank, "Pierre Emmanuel: Babel, porte du ciel malgré tout, Dieu voulant, Dieu venant!",  141-151
 • Sylvie Parizet, "'Le poème de Babel' d'Adonis, ou la vision mystique d'une 'Babel de chair'", 153-162
 • Catherine Khordoc, "Constructions américaines de la Tour de Babel dans la littérature contemporaine",  163-175
 • Laurent Bazin, "Le sens de Babel : le paradigme de la tour dans la littérature de jeunesse", 177-188
 • Isabelle Roussel-Gillet, "Tour de Babel, Tour de Babil dans les oeuvres écrites et plastiques du XX et XXI siècles",  189-203

Δεν υπάρχουν σχόλια: